Lựa chọn chuyên mục mà bạn cần đăng tin

Nếu cần hỗ trợ, hãy gọi theo số (024) 6686 5979

Hoặc hotline: 0985 576 579

Nhập thông tin

Chuyên mục bạn đã chọn » [ Chọn chuyên mục khác ]

Chọn ảnh upload

    

Tin đăng có ảnh được khách xem gấp 10 lần tin không ảnh. Bạn nên đăng ảnh cho tin của mình.

Đăng tin là nhưng nếu bạn muốn hơn thì bạn nên sử dụng các dịch vụ dưới đây

(Tìm hiểu thêm)

Tin được đưa lên trang 1 mỗi ngày 5 lần

Có cơ hội hiển thị tại box tin nổi bật trong chi tiết các tin đăng khác

Nếu bạn không có thời gian chăm sóc cho tin của mình thì nên chọn hình thức này

(Xem bảng giá)

Hệ thống sẽ tự động đưa tin của bạn lên trang 1, giúp cho nhiều người có thể xem được tin của bạn

(Xem vị trí hiển thị & bảng giá)

Là tin luôn hiển thị trên đầu của trang chuyên mục và hiển thị xuyên suốt trên tất cả các trang trong chuyên mục đó

Theo quy định của Bộ Công Thương, người bán hàng online cần điền đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin của mình.

Nếu bạn là khách hàng cá nhân bấm vào đây

Nếu bạn là công ty hoặc tổ chức bấm vào đây

(tối thiểu 10 chữ số, ví dụ 0123456789)

(ví dụ: abc@gmail.com)

(tối thiểu 10 chữ số, ví dụ 0123456789)

(ví dụ: abc@gmail.com)

Đăng tin